Sitemap
Print version
Sidst opdateret:
07/07 2020 05:19:57
Home > Aktiviteter tidligere år > 2012 > Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Generalforsamling

Højderyggens Jagthundeklub

 

 Onsdag den 25. januar 2012 kl. 19.00  i Tørringhus

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse og suppleant

  På valg: Per Ivanhoe. Han ønsker ikke genvalg

  Hans Lau Jensen.

  Tyge Overbye.  

  Begge modtager genvalg

6.  Valg af revisor og suppleant

7.  Årets hund

8. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet,

skal være formanden i hænde senest 18. januar 2012

 

Herefter er foreningen vært

 med kaffe og brød